Kjære kunde, deltakar eller samarbeidspart:

Nærtenesten, Mentro og Origod fusjonerte i oktober 2018 til Origod a/s. I den forbindelse skal 3 nettsider samlast til ei og du vil sjå at desse sidene er i endring.

Innspel, behov og tilbakemeldingar  på nettsida sender du til hanna.de.groot@mentro.no

Avdelingane leverer samme tenestene som før:

Kurs

Mekanisk tenester

Transport og logistikk

Lagringstenester

Renovasjon, bunkringstenester for Statoil

Eigedomsvedlikehald sommar og vinter, anleggsgartnartenester

Rekruttering

Arbeidsmarkedstiltak: VTA, AFT, ARR og individuelle tiltak.

Dei gamle sidene sunnfjorddrift.no og mentro.no eksisterer enno men vil ikkje verte oppdatert.

Arbeidsgjevar

Origod - ei bru tilbake til arbeidslivet

Arbeidssøkar

Mekanisk

Origod - mekanisk verkstad