Saman i Sunnfjord. Fusjon Origod, Mentro og Nærtenesten

Vi skal bli den beste arbeids- og inkluderingsbedrifta i regionen, slår Petter Refsnes fast.

Arbeids- og inkluderingsbedriftene Origod i Florø, Mentro i Førde og VTA bedrifta Nærtenesten i Florø har slått seg saman. Dagleg leiar i det fusjonerte selskapet Petter Refsnes legg vekt på at fagmiljøet blir sterkare og at ein får ei større breidde i tilbodet. Hovudmålet vårt er å få folk i arbeid – og det er vi endå betre rusta for no.

 

Det nye Origod har avdelingar i både Førde og Florø, og skal jobbe saman i Sunnfjord. Torleif Hjermann som har vore dagleg leiar i Nærtenesten ser fram til at dei skal flytte si verksemd til Origod sine lokale i Industrivegen i Florø.

Det viktigaste er at vi blir ein fleksibel og slagkraftig organisasjon – som kan gjere ein endå betre jobb for folk som treng hjelp for å komme ut i ordinert arbeid eller varig tilrettelagte arbeid.

NAV er vår viktigaste mottakar av tenester, og ein viktig stordriftsfordel er at eit større fagmiljø står sterkare i anbodsrundar i heile Sunnfjord, avsluttar Torleif Hjermann.