Origod nyheitsbrev 1/2018: Vi har hatt ein god dialog gjennom mange år, fortel Inge Ellingsund til høgre. Her avtalar han nye leveransar frå Origod med Alan Rossi og Boom Rgphiphat.

Niprox leverer vassborne varme- og kjølesystem til store bygg over heile landet, der dei med si eiga oppskrift fjernar grunnlaget for korrosjon og avleiringar i rør og ventilar. Inge Ellingsund, som er gründeren i bedrifta, fortel at dei er avhengig av gode lokale leverandørar for å lukkast ute i den store marknaden.

Viktig med god dialog
Origod har gjennom mange år levert alt det rustfrie til anlegga våre, og er ein solid underleverandør. På den mekaniske verkstaden i Havreneset produserer og leverer dei rammer og andre delar, og tar seg av sveising av delane til anlegga. Vi har ein veldig god dialog, fortel Inge, og legg vekt på at Niprox alltid får det dei treng frå den lokale deleprodusenten. Det er flinke folk, som leverer kvalitet.

Kort veg
Niprox får månadlege leveransar frå Origod, gjennom heile året – og for oss er det veldig snautt å kunne ta kontakt når vi treng nye delar. Dei ordnar opp på kort varsel. Sjølv om vi leverer til heile landet – også utanfor landegrensene – så er det viktig for oss å ha ein lokal leverandør, presiserer Inge. Det er berre å løfte av røret eller ta ein køyretur ut i Havreneset – så ordnar det meste seg.

Reint Florø-produkt

Det er kjekt at vi som er gründerar i Florø kan levere frå oss ekte Florøprodukt – i topp kvalitet.

Delane som blir produserte hos Origod er med på å gje reint vatn og rør utan korrosjon hos til dømes Skatteetaten sin datahall, Ullevål Sykehus og Carlsberg Bryggeri i København.