Mekanisk avdeling

Produksjonsavdelinga vår kan tilby eit bredt spekter av mekaniske varer og tenester. Origod AS  har lang erfaring innanfor aluminium, rustfritt og syrefast. Maskinverkstaden vår har ein moderne maskinpark der vi kan utføre allsidig bearbeiding.

Mekanisk produksjon

Origod AS har frå selskapet blei etablert i 1975 opparbeida seg ein betydeleg kompetanse innan mekanisk industri.

I mekanisk avdeling er det godt kvalifiserte medarbeidarar. Vi har moderne lokale og ein god og moderne maskinpark med konvensjonelle og CNC styrte maskiner.
Avdelinga utfører produksjon innan alle materialtypar, som vanlig stål, rustfritt stål og aluminium.

Maskinpark

 • Sveisemaskiner TIG/MIG/MAG
 • Hydraulisk presse
 • NC kantpresser
 • Profil og kombisaks
 • Platesakser
 • CNC maskineringssenter
 • CNC dreiesenter
 • Dreiebenk
 • Brennebord
 • Fres
 • Borverk
 • Valse
 • Pulver lakkeringsanlegg
 • Profilvalse
 • Plansliper og bladslipere
 • 5 tonns traverskran