No har du muligheten….. – bli med på laget!

Vi treng deg som likar variert utearbeid og er god til å vere saman med folk.

 

Ynskja kvalifikasjonar:
 Førarkort C1 (du kan eventuelt ta dette etter oppstart).
 Gode sosiale evner.

Vi tilbyr deg:
 Løn og pensjon etter avtale.
 Sertifisert opplæring på aktuelle truckklassar, hjullastar og andre relevante kurs.
 Spennande samarbeid med kollegaer som i 2016 vart heidra som best i bransjen i
Norge.

Vi vil be deg om:
 Å gå inn i vaktordning for snørydding og bunkring på Fjord Base.
Spørsmål om stillinga kan rettast til

Torleif Hjermann tlf. 48292222 eller Ronny Berg tlf. 91122523.

Søknad kan sendast pr e-post til:
torleif.hjermann@origod.no

Søknadsfrist 12.12.18.

 

Om bedrifta: 

Origod AS er ei arbeids- og inkluderingsbedrift der dei største eigarane er Sogn
og Fjordane Fylkeskommune og kommunane i Sunnfjord-regionen.
Origod AS sitt føremål er å gje arbeidssøkjarar individuelt tilpassa tilbod som kvalifiserer for arbeid, og å
formidle arbeidskraft til det ordinære arbeidslivet. Dette arbeidet utfører vi i nært samarbeid med NAV og
lokale arbeidsgjevarar.

Origod AS leverer også varer og tenester til eit breitt spekter kundar lokalt, nasjonalt og internasjonalt, ma.
innan mekanisk og elektronisk industri, transport/logistikk, renovasjon/vedlikehald og kursverksemd.
Origod AS, Nærtenesten – Sunnfjord Drift AS og Mentro AS fusjonerte i oktober 2018 til Origod AS. Vi er
lokaliserte i Florø og i Førde, og har til ei kvar tid over 120 personar tilknytt verksemda, av desse vel 90
personar i arbeidstiltak i tillegg til om lag 30 ordinært tilsette.