Origod er vegen din tilbake til ein aktiv kvardag

Origod tilbyr:

  • Individuelle tilbod og god oppfølging
  • Trygge rammer og læringsmiljø

Dei fleste oppnår arbeid, utdanning eller får avklart forholdet sitt til arbeidslivet.
Med utgangspunkt i dine interesser og behov legg vi opp eit målretta samarbeid.

ORIGOD ER VEGEN DIN TILBAKE TIL EIN AKTIV KVARDAG