Origod riggar seg for framtida med ei omfattande på- og ombygging av eige hus.

Origod satsar og vi har bestemt at vi skal ha all aktiviteten vår samla i eige hus i Havreneset, slår dagleg leiar Petter Refsnes fast. Etter planen skal det til våren 2018 stå ferdig ei ny andre etasje, på rundt 200 kvadrat. I realiteten blir det ei blanding av nybygg og ei omfattande ombygging av 2. etasje, slik at vi står igjen med til saman 300 m2 nye rom.

Vi har erfart at vi treng meir plass, og rom som er meir tilpassa aktiviteten vi driv med. Det blir heilt ny kantine, men det er ikkje fordi vi treng det. Dagens kantine skal byggast om og gje plass til nye klasserom og rom til ulike aktivitetar knytt til gruppemetodikk, jobbsøknad og liknande. Lokalitetar kan etterkvart bli ein viktig faktor i anbodsrundar for jobbar vi tek på oss, så det er ingen grunn til å nøle, presiserer Refsnes.

Har råd til å satse
Gjennom året har vi oppunder 140 brukarar som sirkulerer her frå NAV systemet, og i tillegg har vi mange inne her for kortare kurs og prak- sisperiodar. Det er ein stor kabal som skal gå opp. Refsnes fortel at dei aldri kan vere trygge for kva framtida vil bringe, men vi er gjeldfrie, er herre i eige hus og har anledning til ei slik investering. Då kan vi ikkje gå rundt å lure på om vi skal satse no eller om 5 år. Det er berre å stå på og rigge seg for den framtida som måtte komme. På- og ombygginga er kostnadsrekna til 5 millionar kroner.

Lokale leverandørar
Vi gler oss til å få betre plass og ein betre logistikk i arbeidsdagen. Aktiviteten vår er meir og meir retta mot gruppeundervisning og kursing i til dømes jobbsøking, så dette er eit viktig løft for oss. Påbygget og ombygginga skal etter planen stå ferdig til sommaren 2018. Det er Fanevik Bygg som har totalentreprisen, og dei er i gang med prefabrikkeringa. Det er mykje som kan gjerast klart før dei startar med sjølve bygginga og ombygginga her på huset, smiler ein fornøgd byggherre.

 

…vi gler oss til å få betre plass og ein
betre logistikk i arbeidsdagen …