Farhad Den gamle nabo

Kjem du inn på «Den gamle nabo» i Førde er sjansen stor for at du møter på ein smilande og imøtekommande mann frå Iran. Farhad Kivi (42) fortel at sjølv om det har tatt lang tid, har han aldri har gitt opp tanken om å få seg jobb. Eg har reist rundt og besøkt bedrifter i Florø og Førde og levert ut bortimot 50 opne søknader. No har han lukkast, og er eit bevis på at ein aldri må gje opp.

Farhad Kivi kom til Origod i november 2014, med store språkutfordringar. Han er ein allsidig og svært omgjengeleg kar, men språket var ei stor barriere. Frå heimlandet har han bakgrunn frå mekanisk arbeid, som sveising og rørarbeid. I tillegg jobba han 5 år som skreddar, der han sydde og reparerte dame- og herrekle.

Reinhald, sveising og sying
Tida på Origod har vore veldig nyttig, fortel Farhad. Parallelt med språkkurs har eg hatt kurs og praksis i reinhaldsfaget, jobba med sveising og hatt praksis både hos Coop Extra og Nortekstil. På sistnemnde plass fekk han praktisere skreddarbakgrunnen sin, med å reparere arbeidskle. Jobbsøkarkursa har vore veldig viktige for den blide mannen frå Iran, som til slutt klarte å skaffe seg jobb sjølv.

Positiv innstilling
Då  Farhad  var  ferdig  på  Origod våren 2017, var planen at han skulle gå ut døra med ein jobb i lomma. Slik vart det ikkje, han gjekk i staden ut døra med ein god CV, ein haug med jobbsøknader og  ei positiv innstilling. Det viktigaste var å få ein jobb, og ikkje kva slags jobb. På grunn av ein felles venn kom han i kontakt med Mustafa Tümer, som driv «Den gamle nabo» i Førde – og endeleg fekk han vise fram at han duger.

Ikkje kresen
Tümer fortel at Farhad framleis er på prøvetid, og at dei personlege eigenskapane saman med bakgrunnen er avgjerande. For oss er det viktig at han har reinhaldskurs og gode norskkunnskapar. Restaurantdrift handlar først og fremst om god service og god mat, smiler  mannen  som  saman  med  familien driv restaurant i Florø, Florø, Sogndal og Leikanger. Han legg vekt på at den nye restaurantmedarbeidaren har mange av dei eigenskapane som trengs. Han er blid og omgjengeleg og veldig fleksibel. Vi treng folk som kan gjere «alt» frå reinhald til servering og ordensvakt på kveldstid – og ikkje minst må dei behandle kundane på ein god måte. Farhad nikkar samtykkande, han er veldig glad for å ha fått seg jobb, og vil stå på for å lære nye ting.

… jobbsøkarkursa har vore veldig viktige for den blide mannen frå Iran, som til slutt klarte å skaffe seg jobb sjølv …