Oppføringer av anita

Origod og NHO skapar «Ringer i vannet»

Ringer i vannet er eit rekrutteringsprosjekt som medlemsbedrifter i NHO får tilbod om, fortel Marit Gjerstad i NHO Sogn og Fjordane. Ho har vore involvert i dette arbeidet heilt frå starten av, og fortel at Origod er ein av dei beste i klassen når det gjeld gjennomføring. Ringer i vannet har på ein måte snudd […]

Rett mann på rett jobb

Skal du få materiale tilkøyrt eller er innom lageret til Byggtorget, er det stor sjanse for at du møter ein blid, ung mann frå Etne. Magnus Tronstad (27) har ikkje jobba der så lenge, men er ekstra fornøgd for tida. Etter ei prøvetid på tre månader er han no tilbydd fast jobb som lagerarbeidar, sjåfør […]

Frå Attføringsbedrift til Arbeid & Inkludering

NHO Attføringsbedrift er historie, fortel dagleg leiar i Origod Petter Refsnes. Sjølv er han styreleiar i bransjeorganisasjonen, som har skifta namn til NHO Arbeid & Inkludering. – Attføringsbedriftene har i si tid fått mange tusen tilbake i arbeid, og det skal vi fortsetje med, men ordet attføring omfattar etterkvart ikkje alt vi jobbar med. Vi […]