Oppføringer av anita

Nytt kurstilbod lettar inngangen til arbeidslivet

Det er alt for mange småkurs, for folk som treng hjelp til å komme ut i arbeidslivet, seier Ole Morten Strømmen. Det er meir verdifullt for både dei som søkjer jobb og arbeidsgjevar at dei får eit kurs med litt tyngde, der ein kombinerer fagleg kunnskap med språktrening og for eksempel søknadsskriving. Difor valde vi å lage eit eige opplegg for reinhald, som varer ei stund og som […]

Derfor engasjerer Siv Merete seg

Det er utruleg viktig å gje folk sjansen til å komme tilbake til arbeidslivet, seier Avinorsjef Siv Merete Stadheim som har vore styreleiar i Origod sidan 2009. Det er ei viktig livsmeistring for den det gjeld og ei viktig samfunnsoppgåve for Origod. Å skape noko for enkeltpersonar og samtidig løyse ei utfordring for samfunnet rundt […]

Unike gåver frå Kinn – og Origod

Ann-Magritt Banne har marknad og sal som sitt felt hos Kinn Bryggeri, og er opptatt av å treffe kundane sine forventningar både ute i verda og her i Florø. Sjølv om øl er det einaste vi lagar – så sel vi meir enn berre øl. Folk er ute etter unike varer, gåver og opplevingar – […]

Vi leverer på fleire plan

Alle som produserer noko i Florø brukar oss, fortel Hans Jørgen Prestrud, på veg gjennom kystbyen frå verkstaden i Havreneset til Ramco på Fjord Base. Vi har dei fleste kundane våre her i byen, men har også oppdrag både i Førde og resten av fylket. Ramco er ein viktig kunde, og vi legg vekt på […]

Snart tid for utebenk?

Det er kanskje litt tidleg – men plutseleg er våren her. På verkstaden vår produserar vi solide benkar og bord for bruk i hagen, på terrassen, på fellesareal…. Kanskje på tide å tenke på våren og sola? Ta kontakt om du ønskjer benken klar til påske. post@origod.no Prisliste utebenkar PDF

Kartlegg kompetansen

Den viktigaste jobben til ”Kvalifiseringsavdelinga” hos Origod er å finne ut kva folk kan og vil, og å få folk tilbake i arbeid. – Vi er åtte personar som har dette som arbeidsfelt, fortel avdelingsleiar for Arbeid & Inkludering Ole Morten Strømmen – og ein viktig faktor for suksess er samarbeidet med bedriftene her i […]

Samarbeid og nytenking gir ny start

Den viktigaste jobben til Margunn Frammarsvik, som har tittelen programrådgjevar på Innvandrarsenteret, er å rettleie dei som kjem til landet og treng hjelp til å finne vegen vidare i sine nye liv. – Vi tar i mot dei kommunen har vedtatt at dei skal busetje her, og vi er fire her på huset som koordinerer arbeidet med å […]

Havglytt for alle

Anja Runde, som står for den daglege drifta av Havglytt er opptatt av at huset skal vere eit hus for alle. Sjølv om intensjonane er at huset skal vere til fordel for dei eldre – så vil ho gjerne invitere «alle» inn i aktivitetshuset øvst i Hans Blomgate. Vi merkar at eldre ikkje er eldre […]

Kartlegg kompetansen

Den viktigaste jobben til «Kvalifiseringsavdelinga» hos Origod er å finne ut kva folk kan og vil, og å få folk tilbake i arbeid. – Vi er åtte personar som har dette som arbeidsfelt, fortel avdelingsleiar for Arbeid & Inkludering Ole Morten Strømmen – og ein viktig faktor for suksess er samarbeidet med bedriftene her i Florø. For […]

Ny NAV-sjef med nye utfordringar

Inger Jorun Årseth – nytilsett leiar for NAV Florø Den nye NAV-sjefen i Flora kommune – Inger Jorun Årseth (41) – tok til i jobben 10. mai, og fortel at ho er kommen til ein spennande kommune. – Næringsstrukturen er heilt annleis i kystkommunane enn lenger inn i landet. Her er ein mykje meir påverka […]