Med lidenskap for Florøbakst

Abdishakur kom til Florø i 2010. Med seg i bagasjen hadde han mykje trist, men ikkje minst ein sterk lidenskap for baking. Den blide bakelærlingen har vakse opp i eit familieeigd bakeri heime i Somalia. Målet hans er å få sveinebrev for…

SPRÅKET er viktig for å bli sjølvstendig

– Språket er det viktigaste for å kunne klare seg sjølv og ha eit godt liv i Norge, seier Mohammed. Ein må kunne norsk for å starte på skule, få arbeidspraksis og arbeid. Han har jobba iherdig med det klare målet for auge å bli sjølvstendig…

Motivasjon og initiativ

Det viktigaste i norsk arbeidsliv utanom kompetanse og motivasjon er å møte presis på jobb og gje beskjed om ein ikkje kan komme, seier Ronny Kjerpeseth som er dagleg leiar av spedisjonsfirmaet K. Jansen. Desse siste punkta har vi opplevd…

MIGRANORSK – meir enn språkopplæring

Migranorsk er meir enn språkopplæring, seier Camilla Øvstetun som har ansvaret for norskopplæringa hos Origod. Allmennkunnskap er like viktig som sjølve språket om ein skal fungere i samfunnet og gå på skule eller jobb. Parallelt med…